05102016pic

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“

2014BG05FMOP001-03.01


ОБЯВА

 

ОБЩИНА Хисаря уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“ по проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

 

Община Хисаря кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка. Планирано е предоставянето на безплатен топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 17.10.2016г. до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от следните целеви групи:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в Общинска администрация Хисаря, бул. Ген. Гурко №14.

Заявления ще се приемат от 04.10.2016г. до 10.10.2016г. включително, от 08.00 до 17.00часа в деловодството на общината.

Комисия, назначена от Кмета на община Хисаря ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 17.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП

Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

save-downloadКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.