Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-504 / 03.10.2017 год.


Предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17003 с отдел 114 „б” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-505 / 03.10.2017 г.

—————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

 

04.10.2017

Материли за сваляне

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-506 / 03.10.2017 год

—————————————-

с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17004 с отдели/подотдели 102 „б” и 102 „в” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

 

04.10.2016

Материли за сваляне

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-507 / 03.10.2017 г.

——————————–

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17004-1 с отдели/подотдели 102„б” и 102„в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

 

04.10.2017

Материли за сваляне

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-391 / 26.07.2017 г.

—————————————-

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря

 26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-390 / 26.07.2017 год.

—————————————-

ОБЕКТ № 17003 с  отдел 114 „б”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

 

26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

—————————————

ОБЕКТ № 17001 с  отдел 114 „в”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————-

„Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17001-1 с отдел 114 „в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

———————————————

ОБЕКТ № 17002 с отдели 114 „а” и 121 „д”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————————–

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17002-1 с отдели 114„а” и 121„д” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

 

Качени на 19.06.2017

ОБЕКТ № 17001

 

Обект № 17001-1

 

ОБЕКТ № 17002

 

Обект № 17002-1

 

 

ОП”ОГС ХИСАРЯ ГОДИШЕН ПЛАН 2017 22.02.2017
Документация:
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-465 / 28.07.2016 г.  

———————————————- 

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 16002-1, отдели 100к и 116 „з” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-464 / 28.07.2016 г.

———————————————–

ОБЕКТ № 16002 с  отдели 100 „к” и 116 „з”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-458 / 22.07.2016 г.  

ОБЕКТ № 16001-1 с  отдели 115 „г”, 100д и 113 „а”

С ПРЕДМЕТ  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект №16001-1 /отд. 115 „г”, отд. 100д” и отд. 113 „а”/ до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

25.07.2016  

Документация:

 

 

————–Заповед :

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД- 05-372 / 13.06.2016 г.

——————————-

Разяснения :
razqsneniq-gorski2016

13.06.2016
Документация:
Търгове - 
ОП"ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-371 / 13.06.2016 г.

ОБЕКТ № 16001 с  отдели 115 „г” и 100 „д”
С ПРЕДМЕТ  „СЕЧ, КАСТРЕНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА”


Заповед :

13.06.2016
Документация:


Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup