Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
ОП “ОГС Хисаря”

Открит конкурс за възлагане и извършване на маркиране на насаждения и дървета за сеч по горски територии, собственост на Община Хисаря

Конкурсът ще се проведе на 10 Февруари 2021 г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес гр. Хисар, ул. Гурко 14 от 14.00 часа

21 Януари 2021 г. Документация

Протокол от 10.02.2021г.

Заповед за за обявяване на класирането и определяне на изпълнител

Протокол от 05.03.2021 г.

Търгове-Община Хисаря ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 25.11.2020г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14 от 14:00 часа

10.11.2020
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕДЕНА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

в Обект № 18001  с отдели/подотдели 281„а”, 281„в” и 281„г”,
намиращи се в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря,

————————————

ДОГОВОР

/качено на 14.02.2018/

15.01.2018

Материли за сваляне

/заповед + документация/

Протокол от работа на комисията

Заповед за определяне на купувач

/дата на качване 06.02.2018/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-504 / 03.10.2017 год.


Предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17003 с отдел 114 „б” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

—————

Протокол

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-505 / 03.10.2017 г.

—————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

—————-

Протокол

/качени на 10.11.2017/

————–

Заповед за прекратяване

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-506 / 03.10.2017 год

—————————————-

с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17004 с отдели/подотдели 102 „б” и 102 „в” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

————–

ДОГОВОР

 

04.10.2016

Материли за сваляне

—————-

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

—————–

Протокол

/качено на 01.11.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-507 / 03.10.2017 г.

——————————–

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17004-1 с отдели/подотдели 102„б” и 102„в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

———————–

ДОГОВОР

04.10.2017

Материли за сваляне

—————–

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

Протокол

качено на /01.11.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-391 / 26.07.2017 г.

—————————————-

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря

 26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-390 / 26.07.2017 год.

—————————————-

ОБЕКТ № 17003 с  отдел 114 „б”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

—————————————

ОБЕКТ № 17001 с  отдел 114 „в”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————-

„Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17001-1 с отдел 114 „в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

———————————————

ОБЕКТ № 17002 с отдели 114 „а” и 121 „д”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————————–

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17002-1 с отдели 114„а” и 121„д” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

Качени на 19.06.2017

ОБЕКТ № 17001

Обект № 17001-1

ОБЕКТ № 17002

Обект № 17002-1

ОП”ОГС ХИСАРЯ ГОДИШЕН ПЛАН 2017 22.02.2017
Документация:
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-465 / 28.07.2016 г.

———————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 16002-1, отдели 100 „к” и 116 „з” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-464 / 28.07.2016 г.

———————————————–

ОБЕКТ № 16002 с  отдели 100 „к” и 116 „з”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-458 / 22.07.2016 г.

ОБЕКТ № 16001-1 с  отдели 115 „г”, 100 „д” и 113 „а”

С ПРЕДМЕТ  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект №16001-1 /отд. 115 „г”, отд. 100 „д” и отд. 113 „а”/ до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

25.07.2016
Документация:

————–Заповед :

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД- 05-372 / 13.06.2016 г.

——————————-

Разяснения :
razqsneniq-gorski2016

13.06.2016
Документация:
Търгове - 
ОП"ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-371 / 13.06.2016 г.

ОБЕКТ № 16001 с  отдели 115 „г” и 100 „д”
С ПРЕДМЕТ  „СЕЧ, КАСТРЕНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА”


Заповед :

13.06.2016
Документация:


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...