Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-504 / 03.10.2017 год.


Предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17003 с отдел 114 „б” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

—————

Протокол

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-505 / 03.10.2017 г.

—————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

 

04.10.2017

Материли за сваляне

—————-

Протокол

/качени на 10.11.2017/

————–

Заповед за прекратяване

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-506 / 03.10.2017 год

—————————————-

с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17004 с отдели/подотдели 102 „б” и 102 „в” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

————–

ДОГОВОР

 

04.10.2016

Материли за сваляне

—————-

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

—————–

Протокол

/качено на 01.11.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-507 / 03.10.2017 г.

——————————–

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17004-1 с отдели/подотдели 102„б” и 102„в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

———————–

ДОГОВОР

 

04.10.2017

Материли за сваляне

—————–

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

Протокол

качено на /01.11.2017/

 

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-391 / 26.07.2017 г.

—————————————-

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря

 26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-390 / 26.07.2017 год.

—————————————-

ОБЕКТ № 17003 с  отдел 114 „б”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

 

26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

—————————————

ОБЕКТ № 17001 с  отдел 114 „в”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————-

„Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17001-1 с отдел 114 „в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

———————————————

ОБЕКТ № 17002 с отдели 114 „а” и 121 „д”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————————–

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17002-1 с отдели 114„а” и 121„д” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

 

Качени на 19.06.2017

ОБЕКТ № 17001

 

Обект № 17001-1

 

ОБЕКТ № 17002

 

Обект № 17002-1

 

 

ОП”ОГС ХИСАРЯ ГОДИШЕН ПЛАН 2017 22.02.2017
Документация:
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-465 / 28.07.2016 г.  

———————————————- 

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 16002-1, отдели 100к и 116 „з” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-464 / 28.07.2016 г.

———————————————–

ОБЕКТ № 16002 с  отдели 100 „к” и 116 „з”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-458 / 22.07.2016 г.  

ОБЕКТ № 16001-1 с  отдели 115 „г”, 100д и 113 „а”

С ПРЕДМЕТ  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект №16001-1 /отд. 115 „г”, отд. 100д” и отд. 113 „а”/ до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

25.07.2016  

Документация:

 

 

————–Заповед :

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД- 05-372 / 13.06.2016 г.

——————————-

Разяснения :
razqsneniq-gorski2016

13.06.2016
Документация:
Търгове - 
ОП"ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-371 / 13.06.2016 г.

ОБЕКТ № 16001 с  отдели 115 „г” и 100 „д”
С ПРЕДМЕТ  „СЕЧ, КАСТРЕНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА”


Заповед :

13.06.2016
Документация:


Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup