Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
ОП “ОГС Хисаря”

Открит конкурс за възлагане и извършване на маркиране на насаждения и дървета за сеч по горски територии, собственост на Община Хисаря

Конкурсът ще се проведе на 10 Февруари 2021 г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес гр. Хисар, ул. Гурко 14 от 14.00 часа

21 Януари 2021 г. Документация

Протокол от 10.02.2021г.

Заповед за за обявяване на класирането и определяне на изпълнител

Протокол от 05.03.2021 г.

Търгове-Община Хисаря ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 25.11.2020г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14 от 14:00 часа

10.11.2020
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕДЕНА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

в Обект № 18001  с отдели/подотдели 281„а”, 281„в” и 281„г”,
намиращи се в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря,

————————————

ДОГОВОР

/качено на 14.02.2018/

15.01.2018

Материли за сваляне

/заповед + документация/

Протокол от работа на комисията

Заповед за определяне на купувач

/дата на качване 06.02.2018/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-504 / 03.10.2017 год.


Предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17003 с отдел 114 „б” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

—————

Протокол

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-505 / 03.10.2017 г.

—————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

04.10.2017

Материли за сваляне

—————-

Протокол

/качени на 10.11.2017/

————–

Заповед за прекратяване

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-506 / 03.10.2017 год

—————————————-

с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина в Обект № 17004 с отдели/подотдели 102 „б” и 102 „в” от общински горски територии в обхвата на дейност на Община Хисаря”

————–

ДОГОВОР

 

04.10.2016

Материли за сваляне

—————-

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

—————–

Протокол

/качено на 01.11.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-507 / 03.10.2017 г.

——————————–

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17004-1 с отдели/подотдели 102„б” и 102„в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

———————–

ДОГОВОР

04.10.2017

Материли за сваляне

—————–

Заповед за Изпълнител

/качено на 01.11.2017/

Протокол

качено на /01.11.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-391 / 26.07.2017 г.

—————————————-

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17003-1 с отдел 114 „б” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря

 26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-390 / 26.07.2017 год.

—————————————-

ОБЕКТ № 17003 с  отдел 114 „б”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

26.07.2017

Материли за сваляне

Заповед

/качена на 23.08.2017/

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

—————————————

ОБЕКТ № 17001 с  отдел 114 „в”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————-

„Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17001-1 с отдел 114 „в” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

———————————————

ОБЕКТ № 17002 с отдели 114 „а” и 121 „д”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

——————————————————–

Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 17002-1 с отдели 114„а” и 121„д” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

Заповеди и протоколи от конкурс :


Договори

Качени на 19.06.2017

ОБЕКТ № 17001

Обект № 17001-1

ОБЕКТ № 17002

Обект № 17002-1

ОП”ОГС ХИСАРЯ ГОДИШЕН ПЛАН 2017 22.02.2017
Документация:
ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-465 / 28.07.2016 г.

———————————————-

С ПРЕДМЕТ:  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект № 16002-1, отдели 100 „к” и 116 „з” до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД–05-464 / 28.07.2016 г.

———————————————–

ОБЕКТ № 16002 с  отдели 100 „к” и 116 „з”
с предмет: „Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина” на територията на Община Хисаря

28.07.2016

Документация:

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-458 / 22.07.2016 г.

ОБЕКТ № 16001-1 с  отдели 115 „г”, 100 „д” и 113 „а”

С ПРЕДМЕТ  „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временните складове на територията на ОП „ОГС-Хисаря”, Обект №16001-1 /отд. 115 „г”, отд. 100 „д” и отд. 113 „а”/ до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря”

25.07.2016
Документация:

————–Заповед :

ОП”ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД- 05-372 / 13.06.2016 г.

——————————-

Разяснения :
razqsneniq-gorski2016

13.06.2016
Документация:
Търгове - 
ОП"ОГС ХИСАРЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-05-371 / 13.06.2016 г.

ОБЕКТ № 16001 с  отдели 115 „г” и 100 „д”
С ПРЕДМЕТ  „СЕЧ, КАСТРЕНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА”


Заповед :

13.06.2016
Документация:


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.