Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че със ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 17 октомври 2019 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Прилагаме съобщението фирмата-изпълнител  „КАРУЕЛ” ООД за графици  по райони.

Във връзка със съобщението за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – до края на юли 2020 г., Ви уведомяваме, че такива в Община Хисаря ще се приемат по следния график:

Понеделник 13, 20 и 27 юли 2020 г. от 08:15 часа до 12:00 часа;

Вторник 14, 21 и 28 юли 2020 г. от 08:15 часа до 12:00 часа;

Сряда 15, 22 и 29 юли 2020 г. от 13:15 часа до 16:45 часа.

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.