Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че със ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 17 октомври 2019 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Прилагаме съобщението фирмата-изпълнител  „КАРУЕЛ” ООД за графици  по райони.

Във връзка със съобщението за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – до края на юли 2020 г., Ви уведомяваме, че такива в Община Хисаря ще се приемат по следния график:

Понеделник 13, 20 и 27 юли 2020 г. от 08:15 часа до 12:00 часа;

Вторник 14, 21 и 28 юли 2020 г. от 08:15 часа до 12:00 часа;

Сряда 15, 22 и 29 юли 2020 г. от 13:15 часа до 16:45 часа.

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...