На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите комисии.

Отчетът обхваща периода от 21.07.2020 г. до 15.12.2020 г. и съдържа следната информация:
– Проведени заседания на Постоянни комисии
– Проведени заседания на Общински съвет Хисаря
– Приети решенияКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...