В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с Вх.№ 60-00-3/11.05.21 г.,

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че 

от 25.05.2022 г. до 31.05.2022 г. от 6:30 до 10:00 часа ТП Държавно горско стопанство  Хисар ще проведе наземно химично третиране на тополови култури, подлежащи  на третиране терени са както следва:

  1. землището на село Паничери – подотдели 230 „ш1“, „ш2“ и „г2“
  2. землището на село Мътеница – подотдели 229 „н“ и „р“

а) местността „Ливадско дере“, подотдел 277 „в“ – 6 дка, стоящ от населеното място на 0, 50 км (гр. Хисаря).

Обработката на площите ще се извърши с препарат :

  • Моспилан – инсектицид, категория отровност ІІІ, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,25 г/дка
  •  

Третирането се извършва срещу вредител  тополова лесоядКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...