С П И С Ъ К

на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брой точки
 1Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г.Николина Благова9
 2Вх. № 94-00-Т-106 от 07.06.2021г.Тодора Стоянова9


Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...