С П И С Ъ К

на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брой точки
 Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г.Иванка Митова Тоскова9
 Вх. № 94-00-Й-23 от 16.06.2021г.Йордан Вълев Караивански9
 Вх. № 94-00-А-115 от 17.06.2021г.Ана Фиделева Минчева9
 Вх. № 94-00-С-238 от 18.06.2021г.Стоянка Петкова Маринска9


Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...