С П И С Ъ К

на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брпй точки
 Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г.,Вера Кърчева9
 Вх. № 94-00-В-36 от 01.03.2021г.,Въла Милева9
 Вх. № 94-00-Г-21 от 05.03.2021г.,Ганка Найденова9
 Вх. № 94-00-Г-22 от 05.03.2021гГина Цъцарова9
 Вх. № 94-00-Д-50 от 23.02.2021гДаринка Василева9
 Вх. № 94-00-Д-61 от 05.03.2021г.,Димитрия Киреметчийска9
 Вх. № 94-00-И-65 от 05.03.2021г.,Иванка Тодорова9
 Вх. № 94-00-М-85 от 05.03.2021г.,Мария Костадинова9
 Вх. № 94-00-М-84 от 05.03.2021г.,Минка Димитрова9
 Вх. № 94-00-П-44 от 05.03.2021г.Петрана  Узунова9
 Вх. № 94-00-С-94 от 05.03.2021гСтаньо Картов9
 Вх. № 94-00-С-85 от 01.03.2021Стояна Мяховска9
 Вх. № 94-00-Т-38 от 01.03.2021гТодора Радева9
 Вх. № 94-00-С-85 от 01.03.2021гЦоно Цонов9


Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.