ОБЯВА

на Комисията по чл. 37в, ал. 1, от ЗСПЗЗ за област Пловдив

       В изпълнение на чл. 74, ал. 3 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри  въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2021-2022г. за следните землища на територията на Община Хисаря:

      с. Черничево; с. Михилци; с. Мало Крушево; с. Ново Железаре; с. Кръстевич; с. Беловица; с. Старо Железаре ; с. Мътеница; с. Паничери; с. Старосел ; с. Красново и гр. Хисаря.

 За допълнителна информация може да се обърнете към ОСЗ – Хисаря град Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 

0337/62446 Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.