Oбщинска администрация Хисаря работи по трети проект по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
“Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”.
Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-76/07.11.2013 г.
Приоритетна ос I “Добро управление”.
Подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики.
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Начало на проекта 07.11.2013 г. Дата на приключване на проекта 07.08.2014 г.
Максимална обща сума на проекта 75 788,00 лева.

Екип:

Ръководител – Нено Жутев-секретар на Общината и Счетоводител – Невенка Ахмакова -главен специалист “Счетоводно обслужване” в Общинска администрация.
Телефон за връзка: 0337/62112 ; факс: 0337/62030 ; e-mail: [email protected]Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.