Oбщинска администрация Хисаря работи по трети проект по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
“Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”.
Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-76/07.11.2013 г.
Приоритетна ос I “Добро управление”.
Подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики.
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Начало на проекта 07.11.2013 г. Дата на приключване на проекта 07.08.2014 г.
Максимална обща сума на проекта 75 788,00 лева.

Екип:

Ръководител – Нено Жутев-секретар на Общината и Счетоводител – Невенка Ахмакова -главен специалист “Счетоводно обслужване” в Общинска администрация.
Телефон за връзка: 0337/62112 ; факс: 0337/62030 ; e-mail: secretary@hisar.bgLike Us On Facebook

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук