Oбщинска администрация Хисаря работи по трети проект по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
“Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”.
Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-76/07.11.2013 г.
Приоритетна ос I “Добро управление”.
Подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики.
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Начало на проекта 07.11.2013 г. Дата на приключване на проекта 07.08.2014 г.
Максимална обща сума на проекта 75 788,00 лева.

Екип:

Ръководител – Нено Жутев-секретар на Общината и Счетоводител – Невенка Ахмакова -главен специалист “Счетоводно обслужване” в Общинска администрация.
Телефон за връзка: 0337/62112 ; факс: 0337/62030 ; e-mail: [email protected]Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.