Уважаеми пенсионери,

Скъпи майки, баби, бащи  и дядовци,

Най- сърдечно ви поздравявам по повод Международния ден на възрастните хора 1-ви октомври! Вие, хората от златната възраст, притежавате необятен дух и борбеност, от които всички черпим енергия и сила. Вие сте тези, които пренасяте в днешния ден ценностите и традициите, с които сте устоявали на превратностите на времето, затова искам за изразя своето преклонение и възхищение пред трудолюбието, мъдростта и опита, постигнати от вас през годините. Бих искала на този празник, превърнал се във важна дата за представителите на третата възраст, да ви благодаря! Благодаря ви за това, че с труда и ангажираността си през годините сте оставили своя отпечатък върху просперитета на нашето общество, за това, че благодарение на вас българската нация е жива и продължава да се развива, и не на последно място- за това, че, въпреки трудностите на ежедневието, намирате сили да посрещате всеки нов ден с усмивка! Продължавайте все така да бъдете наша опора и гордост, да ни дарявате любов, и частица от вашата мъдрост. Бъдете  силни и устойчиви на капризите на съвремието. От сърце Ви желая здраве, спокойни старини и да бъдете заобиколени винаги с обичта и вниманието на любимите хора!

Честит празник!

 

 С уважение,

Тони Илиева ВРИД Кмет на община Хисаря

Съгласно Решение № 851 от 17.09.2019г. на ОбС Хисаря

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.