Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 37, чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание oт 13 март 2020 г., Кмета на община Хисаря Ви кани на 15.03.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря.
Моля, изпратете Ваш представител за участие.
Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...