Изх. №91-00-130/
25.05.2021 г.

ДО
Коалиция „ГЕРБ – СДС“ гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17, тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51 e_mail: [email protected]


ДО
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ гр. София, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, НДК, зала 12, тел. 02/ 494 99 25, 0892 211 017 e_mail: [email protected]
ДО
Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ гр. София, район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382, тел. 02/ 810 72 00, 0886 83 97 22, факс: 02/ 981 21 85 e_mail: [email protected]


ДО
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А, тел. 02/ 811 44 42, факс: 02/ 811 44 42 e_mail: [email protected]


ДО
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ гр. София, бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7, тел. 0888 626 392, e_mail: [email protected]


ДО
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ гр. София, ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2, тел. 02/ 421 76 44, 0988 157 354 e_mail: [email protected]


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с произвеждането на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Кмета на община Хисаря Ви кани на 01.06.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря.


Моля, изпратете Ваш представител за участие.
Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи партията или коалицията.
  в) пълномощно от лицата представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С уважение,
/П/
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.