ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2017 Г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 31.08.2018 година от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане на Годишния финансов отчет на общината – Отчета за изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2017 г., Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г., отчет за изпълнението на инвестиционната програма към 31.12.2017 г. и годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Хисаря към 31.12.2017 г.
Председателят на Общински съвет гр. Хисаря г-жа Ива Вълчева и Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова канят гражданите на община Хисаря, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.
Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Хисаря, бул. „Ген Гурко” № 14 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на email: [email protected] не по-късно от един ден преди провеждане на публичното обсъждане.

материали за изтегляне –> тук Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.