ПОКАНА

ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2018 Г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 25.06.2019 година от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане на Годишния финансов отчет на общината – Отчета за изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2018 г., Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г., отчет за изпълнението на инвестиционната програма към 31.12.2018 г. и годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Хисаря към 31.12.2018 г.

Председателят на Общински съвет гр. Хисаря г-жа Ива Вълчева и Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова канят гражданите на община Хисаря, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.



Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...