Дата на на публикацията: 23 Март 2022 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2022 година.

Обсъждането ще се проведе на 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на общината.

Кмета на община Хисаря – инж. Пенка Ганева, кани гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане. Проекта на Бюджет  е публикуван на сайта на Община Хисаря.

Публичното обсъждане ще се проведе при стриктно спазване на противоепидимичните мерки.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация гр. Хисаря – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа или на електронен  адрес: [email protected]Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...