Пловдив-Хисаря                              Хисаря-Пловдив
06:20 ч.                                               06:30 ч.
07:40 ч.                                               07:15 ч.
09:00 ч.                                               08:00 ч.
10:30 ч.                                               09:00 ч.
12:00 ч.                                               11:00 ч.
13:30 ч.                                               11:50 ч.
14:30 ч.                                               13:10 ч.
15:15 ч.                                               15:00 ч.
16:50 ч.                                               16:30 ч.
17:30 ч.                                               17:10 ч.
18:30 ч.                                               18:10 ч.
19:30 ч.                                               18:45 ч.

Автобусите от Пловдив тръгват от Автогара ЮГ: гр.  Пловдив бул. “Христо Ботев” № 47, тел.: 032 / 626 937

Автобусите от Хисаря тръгват от Автогара Хисаря:
тел.: 0885/855 531

Пътуването трае около час, в зависимост от трафика.Like Us On Facebook

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup