Пловдив-Хисаря                              Хисаря-Пловдив
06:20 ч.                                               06:30 ч.
07:40 ч.                                               07:15 ч.
09:00 ч.                                               08:00 ч.
10:30 ч.                                               09:00 ч.
12:00 ч.                                               11:00 ч.
13:30 ч.                                               11:50 ч.
14:30 ч.                                               13:10 ч.
15:15 ч.                                               15:00 ч.
16:50 ч.                                               16:30 ч.
17:30 ч.                                               17:10 ч.
18:30 ч.                                               18:10 ч.
19:30 ч.                                               18:45 ч.

Автобусите от Пловдив тръгват от Автогара ЮГ: гр.  Пловдив бул. “Христо Ботев” № 47, тел.: 032 / 626 937

Автобусите от Хисаря тръгват от Автогара Хисаря:
тел.: 0885/855 531

Пътуването трае около час, в зависимост от трафика.Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup