СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Град Хисаря е куроротно селище – балнеологичен център . Поради това здравната мрежа е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична-рехабилитационна дейност.

Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики – /лични лекари, GP /.От тях 6 са разположени в гр. Хисаря , другите са базирани в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана -представена от “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост.

В МЦ са разкрити специализирани кабинети по специалностите:
-Акушерство и гинекология
-Офталмология
-Хирургия
-Ортопедия и травматология
-Кардиология
-УНГ
-всички оборудвани със съвременна апаратура ,спомагаща за качествена и бърза диагностика ,даваща възможностза краткосрочно излекуване.

МЦ разполага и с диагностични звена :
-Рентгенологичен кабинет, с възможности за скопични, графични и контрастни изследвания, даващи възможност за точна диагностика във всяка област.Графика зна работа позволява извършване на спешни изследвания.Оборудван с рентгенов апарат “ SIEMENS TRIDOROS OPTIPAK ”
•  Клинична лаборатория ,в която се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина,.оборудвана със съвременна апаратура отговаряща на всички изисквания на приетите национални стандарти.
•  Ехогравска диагностика
•  Функционална диагностика- велоергометрия, ЕКГ
Всички лечебно –диагностични звена в МЦ работят по договор със НЗОК , което в предвид промените в НРД , дава възможностна пациенти от цялата страна пребиваващи в гр. Хисаря да позват услугите на МЦ безплатно , при наличие на съответна документация. С тази си структура МЦ покрива всички съвременни изисквания по своевременност , достатъчност и качество на медицинсите услуги .
Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
•  ВМА –София –Филиал Хисар
•  МВР Б-ца –Филиал Хисар
•  СБРНК- Филиал Хисар

Всички разполагат с добре оборудвани бази за физиотерапия и балнеология,даващи възможност за профилактика и лечение на редица заболявания , значими за съвременното общество


ХИСАРСКИЯТ ЛЕЧИТЕЛ – Работи в областта на билколечението, определено бъбречни и белодробни заболявания, напикаване, простатит, стерилитет.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.