СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Град Хисаря е куроротно селище – балнеологичен център . Поради това здравната мрежа е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична-рехабилитационна дейност.

Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики – /лични лекари, GP /.От тях 6 са разположени в гр. Хисаря , другите са базирани в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана -представена от “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост.

В МЦ са разкрити специализирани кабинети по специалностите:
-Акушерство и гинекология
-Офталмология
-Хирургия
-Ортопедия и травматология
-Кардиология
-УНГ
-всички оборудвани със съвременна апаратура ,спомагаща за качествена и бърза диагностика ,даваща възможностза краткосрочно излекуване.

МЦ разполага и с диагностични звена :
-Рентгенологичен кабинет, с възможности за скопични, графични и контрастни изследвания, даващи възможност за точна диагностика във всяка област.Графика зна работа позволява извършване на спешни изследвания.Оборудван с рентгенов апарат “ SIEMENS TRIDOROS OPTIPAK ”
•  Клинична лаборатория ,в която се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина,.оборудвана със съвременна апаратура отговаряща на всички изисквания на приетите национални стандарти.
•  Ехогравска диагностика
•  Функционална диагностика- велоергометрия, ЕКГ
Всички лечебно –диагностични звена в МЦ работят по договор със НЗОК , което в предвид промените в НРД , дава възможностна пациенти от цялата страна пребиваващи в гр. Хисаря да позват услугите на МЦ безплатно , при наличие на съответна документация. С тази си структура МЦ покрива всички съвременни изисквания по своевременност , достатъчност и качество на медицинсите услуги .
Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
•  ВМА –София –Филиал Хисар
•  МВР Б-ца –Филиал Хисар
•  СБРНК- Филиал Хисар

Всички разполагат с добре оборудвани бази за физиотерапия и балнеология,даващи възможност за профилактика и лечение на редица заболявания , значими за съвременното общество


ХИСАРСКИЯТ ЛЕЧИТЕЛ – Работи в областта на билколечението, определено бъбречни и белодробни заболявания, напикаване, простатит, стерилитет.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.