ОБЯВИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ — > http://obqvi.hisar.bg 

( Общински Обяви , Съобщения,Обявления ,Заповеди ,Частни Услуги)

Последно добавени нови Обяви,Съобщения,Заявления,Заповеди и др.


Към дата 22.01.2014г. са обявени свободни позиции в “СКФ Берингс България” ЕАД.

Контакти: 0335/90-238

В приложения линк може да се информирате за длъжностите, изискванията за заеманите длъжности и отговорности. -> Свободни длъжности в СББ

__________________________________________________________________________________

Общинска администрация Хисаря търси да назначи:

Инженер лесовъд на длъжност директор на Общинско горско предприятие съгласно чл. 181 ал. 5 от Закона за горите, вписан в публичния регистър за управление на лесовъдната дейност

Образование висше – магистър

8 часов работен ден

Основно месечно възнаграждение – 1400 лв.

Срок за подаване на документи 15.07.2014г.

Документи:

Автобиография, диплом за завършено образование, уверение от МЗГ за регистрация, свидетелство за съдимост, трудова книжка

________________________________________________

 Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук