ОБЯВИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ — > http://obqvi.hisar.bg 

( Общински Обяви , Съобщения,Обявления ,Заповеди ,Частни Услуги)

Последно добавени нови Обяви,Съобщения,Заявления,Заповеди и др.


Към дата 22.01.2014г. са обявени свободни позиции в “СКФ Берингс България” ЕАД.

Контакти: 0335/90-238

В приложения линк може да се информирате за длъжностите, изискванията за заеманите длъжности и отговорности. -> Свободни длъжности в СББ

__________________________________________________________________________________

Общинска администрация Хисаря търси да назначи:

Инженер лесовъд на длъжност директор на Общинско горско предприятие съгласно чл. 181 ал. 5 от Закона за горите, вписан в публичния регистър за управление на лесовъдната дейност

Образование висше – магистър

8 часов работен ден

Основно месечно възнаграждение – 1400 лв.

Срок за подаване на документи 15.07.2014г.

Документи:

Автобиография, диплом за завършено образование, уверение от МЗГ за регистрация, свидетелство за съдимост, трудова книжка

________________________________________________

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...