На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч.
  2. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне.

Заповедта да се сведе до знанието  на заинтересованите лица, като се публикува в интернет страницата на Община Хисаря и се постави  на информационните табла.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Петко Петров – секретар на Община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...