Уважаеми граждани,

Във връзка със създадената епидемиологична обстановка и увеличаващия се брой на заразените с COVID-19 Ви уведомяваме за мерките, които са предприети от Държавна агенция „Електронно управление“ и Община Хисаря с цел ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на гражданите на гише.

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ е утвърдил „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, който представя централизиран модел на основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Единният модел е реализиран чрез ресурсите на хоризонталните системи на електронното управление.

Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация свързана с тях.

Услугите, които са реализирани към настоящия момент чрез Единния модел са достъпни на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services.

Община Хисаря е регистрирана и може да извършва 110 административни услуги чрез Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление сме създали възможност да подавате и получавате електронни документи чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция електронно управление.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...