Уважаеми граждани,

Във връзка със създадената епидемиологична обстановка и увеличаващия се брой на заразените с COVID-19 Ви уведомяваме за мерките, които са предприети от Държавна агенция „Електронно управление“ и Община Хисаря с цел ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на гражданите на гише.

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ е утвърдил „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, който представя централизиран модел на основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Единният модел е реализиран чрез ресурсите на хоризонталните системи на електронното управление.

Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация свързана с тях.

Услугите, които са реализирани към настоящия момент чрез Единния модел са достъпни на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services.

Община Хисаря е регистрирана и може да извършва 110 административни услуги чрез Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление сме създали възможност да подавате и получавате електронни документи чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция електронно управление.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...