Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”.

Основната цел на проект “Детски усмивки” в обхвата на изпълнението на проектните дейности е да бъдат подкрепени за социално включване 10 деца и техните родители от маргинализираните групи в Детска градина „Чайка“, с.Старосел, включително и роми, да постигнат професионална реализация и повишат качеството си на живот.

По проект „Детски усмивки“ в Детска градина „Чайка“, с.Старосел се реализират следните клубни дейности за периода 14.06.2021г.-14.06.2023г.:

Клуб „Фолклорна въртележка” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

Клуб “Спорт и туризъм” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска;

Клуб “Лудории за умници” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

През лятото за децата на Детска градина „Чайка“, с.Старосел се провежда Лятна академия под мотото “Светът около нас, реален и фантазен” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска.

През месец юни 2021г. в партньорство с Община Хисаря всички учебни заведения, реализират проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”, сред които:

Проект „Деца играят, пеят и танцуват“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0007-С01, „Деца играят, пеят и танцуват“ с бенефициент СУ „Христо Смирненски“;

Проект „Светът е чудесен с децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0005-С01 с бенефициент ОУ „Климент Охридски“;

Проект „Мечтите, надеждите и вярата са за доброто на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0006-С01 с бенефициент ОУ „Васил Левски“;

Проект „Децата са ключа на живота“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0008-С01 с бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с.Красново,

Проект „Дайте обич за света на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0001-С01 с бенефициент ОУ „Христо Ботев“, с.Паничери.

Проект „Децата правят света красив с песни и танци“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0002-C02 с бенефициент ДГ „Слънце“, с.Паничери;

Проект „Светът е по-прекрасен, защото има детски песни и смях”, Договор № BG05M2OP001-3.015-0003-C01 с бенефициент ДГ „Пинокио“, гр.Хисаря.

Проект „Светът е детска усмивка и радост“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0004-C01 с бенефициент ДГ „Дъга“, гр.Хисаря;

Проект „С обич и любов към децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0009-C01 с бенефициент ДГ „Мечо пух“, гр.Хисаря, реализиран в партньорство с ДГ „Пинокио“ и ДГ „Дъга“, гр.Хисаря.

010Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.