Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”.

Основната цел на проект “Детски усмивки” в обхвата на изпълнението на проектните дейности е да бъдат подкрепени за социално включване 10 деца и техните родители от маргинализираните групи в Детска градина „Чайка“, с.Старосел, включително и роми, да постигнат професионална реализация и повишат качеството си на живот.

По проект „Детски усмивки“ в Детска градина „Чайка“, с.Старосел се реализират следните клубни дейности за периода 14.06.2021г.-14.06.2023г.:

Клуб „Фолклорна въртележка” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

Клуб “Спорт и туризъм” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска;

Клуб “Лудории за умници” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

През лятото за децата на Детска градина „Чайка“, с.Старосел се провежда Лятна академия под мотото “Светът около нас, реален и фантазен” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска.

През месец юни 2021г. в партньорство с Община Хисаря всички учебни заведения, реализират проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”, сред които:

Проект „Деца играят, пеят и танцуват“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0007-С01, „Деца играят, пеят и танцуват“ с бенефициент СУ „Христо Смирненски“;

Проект „Светът е чудесен с децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0005-С01 с бенефициент ОУ „Климент Охридски“;

Проект „Мечтите, надеждите и вярата са за доброто на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0006-С01 с бенефициент ОУ „Васил Левски“;

Проект „Децата са ключа на живота“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0008-С01 с бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с.Красново,

Проект „Дайте обич за света на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0001-С01 с бенефициент ОУ „Христо Ботев“, с.Паничери.

Проект „Децата правят света красив с песни и танци“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0002-C02 с бенефициент ДГ „Слънце“, с.Паничери;

Проект „Светът е по-прекрасен, защото има детски песни и смях”, Договор № BG05M2OP001-3.015-0003-C01 с бенефициент ДГ „Пинокио“, гр.Хисаря.

Проект „Светът е детска усмивка и радост“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0004-C01 с бенефициент ДГ „Дъга“, гр.Хисаря;

Проект „С обич и любов към децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0009-C01 с бенефициент ДГ „Мечо пух“, гр.Хисаря, реализиран в партньорство с ДГ „Пинокио“ и ДГ „Дъга“, гр.Хисаря.

010Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.