Целевата програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.” в община Хисаря се удължава до 31.10.2020 г. Общата продължителност на проекта е 126 работни дни. Броят на потребителите се запазва на 170. Общият размер на средства е 62 118.00 лева. От тях за храна се ползват 53 550.00 лева, а останалите 8 568.00 лева са отделени за транспортни разходи, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи.

Припомняме, че чрез реализирането на проекта община Хисаря има възможността да достави топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната. Ще се оказва допълнителна подкрепа за целевите група, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, с лични средства на лицата.

Финансирането на проекта “Целево подпомагане с топъл обяд в община Хисаря – 2020 г.” е осигурено от Агенция “Социално подпомагане” (АСП). Чрез реализацията му се обслужват 170 лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Оказва се подкрепа и на уязвими хора, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, грижещи се за тях в условията на извънредното положение. От “Топъл обяд” могат да се възползват и лица, които поради възрастта си и трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...