ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Целевата услуга  по проект “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря“ се удължава до 28.07.2021 г. Общата продължителност на проекта е 137 работни дни. Броят на потребителите се запазва на 150. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 61 033,50 лева.

Чрез реализирането на проекта община Хисаря има възможността да достави топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната. Финансирането на проекта „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря“ е осигурено от Агенция “Социално подпомагане” (АСП) по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Чрез реализацията му се обслужват 150 лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Оказва се подкрепа и на уязвими хора, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, грижещи се за тях в условията на извънредното положение. От “Топъл обяд” могат да се възползват и лица, които поради възрастта си и трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.