НОВИНИ :

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА
ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Заповед за разпределението
на средства за 2017год.
06.03.2017

 

Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2017 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2017 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 06.03.2017 Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2016год.
02.03.2016

 

Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2016 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2016 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 02.03.2016 Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2015 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2015 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 25.02.2015 год Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2015год.
25.02.2015 год Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2014год.
05.03.2014 год. Images: save.gif
Информация за разпределението
на средства за 2014 год
05.03.2014 год. Images: save.gif

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ДРУГИ
Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup