НОВИНИ :

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА
ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Заповед за разпределението
на средства за 2017год.
06.03.2017

 

Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2017 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2017 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 06.03.2017 Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2016год.
02.03.2016

 

Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2016 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2016 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 02.03.2016 Images: save.gif
Информация за разпределението на средства по звена и по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните заведения в Община Хисаря за 2015 г., съгласно броя на децата и учениците по АдминМ към 01.01.2015 г. и единните разходни стандарти за съответната дейност. 25.02.2015 год Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2015год.
25.02.2015 год Images: save.gif
Заповед за разпределението
на средства за 2014год.
05.03.2014 год. Images: save.gif
Информация за разпределението
на средства за 2014 год
05.03.2014 год. Images: save.gif

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ДРУГИ
Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup