Община Хисаря публикува заповеди на Кмета на община Хисаря и приложения към тях  за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година по населени места.

Сумите по заповедите могат да бъдат заплатени:

1В брой – в Общински център за услуги и информация на гражданите, намиращ се в сградата на Общинска администрация Хисаря – адрес: град Хисаря, бул. “Генерал Гурко” 14.

2. По банкова сметка : IBAN: BG49CECB979084C8105200  BIC: CECBBGSF  
код на вид плащане – 44 42 00 получател – община Хисаря

Предвид ситуацията в страната при възможност използвайте варианта за плащане по банкова сметка.

Благодарим Ви!Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...