ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 412/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-824/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.00 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14, публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на :

Индетификатор на ПИПлощ/ дкаНТПземлище местностКатегория  на земятаГодишен наем  в лева без ДДС
148564.170.1285.733нивас. Михилци м. Новите лозяVIII287.00

Имотът се предостави под наем за създаване на маслодайна роза. Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 50 /петдесет/ лева с включен ДДС  до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търг ще се проведе на 28.10.2021 г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.