ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 411/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-823/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.30 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14,  публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на  общински имоти землището на село Михилци, а именно:

Идентификатор на ПИПлощ/ дкаНТПместностКатегория  на земятаГодишен наем в лева без ДДС
148564.158.24.399ниваДивовецVIII66.00
248564.158.2513.428ниваДивовецVIII202.00
348564.158.266.766ниваДивовецVIII102.00
448564.143.106.312ниваЧафутицаX95.00
548564.143.1210.724ниваЧафутицаX161.00
648564.198.412.216ниваВаклиновецX184.00
748564.162.1614.865ниваКочи камъкX223.00
848564.163.26.732ниваСпасева черкваVIII101.00
948564.163.45.692ниваСпасева черкваVIII86.00
1048564.163.53.981ниваСпасева черкваVIII60.00
1148564.11.218.804ниваСредокаVI283.00
1248564.13.237.071ниваПреките нивиVI557.00

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 50 /петдесет/ лева с включен ДДС за всеки имот, до 12.00 часа на деня предхождащ търга.  Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търг ще се проведе на 28.10.2021 г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.