ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, ще проведе на  02.05.2019 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Хисаря, бул.”Генерал Гурко” № 14, град Хисаря,

публичен явен търг за продажба на:

 

Описание на имота Площ Дка. Начална тръжна цена в лева

без ДДС

1. Имот № 001 060,  местност  „ Брега “ землище с. Старосел, нтп – ливада 24.071 дка. 24 037.00

Тръжна документация се закупува от касата на Общинска администрация град Хисаря при цена 100 /сто/ лева   до 12.00 часа на 30.04.2019 г.

Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация, по предварителна заявка до 14.00 часа на 30. 04. 2019г.

Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация.

Заявления за участие се подават в “Общински център за услуги и информация на гражданите” до 17.00 часа на 30.04.2019г.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 09.05.2019 г.  на същото място и час.

 

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук