ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-210/05.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 25.03.2021 година от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена без ДДС в лева
 Поземлен имот 03589.56.102 ; НТП – нива с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК, 1119815 678.00
Поземлен имот 69016.353.69; НТП – нива  с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА 345320442 838.00
Поземлен имот 52088.86.102,; НТП – нива  с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ493870  653 983.00
Поземлен имот 81030.213.1; НТП – нива  с. Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ 1681029 628.00
Поземлен имот 81030.212.29; НТП – нива  с. Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ1257721 940.00
Поземлен имот 81030.110.6; НТП – нива с. Черничево, м. КОРИЯТА4464578 022.00
Поземлен имот 81030.16.1; НТП – нива  с. Черничево, м. ЛИВАДИТЕ 3126356 177.00
Поземлен имот 81030.301.39; НТП – нива  с. Черничево, м. КЪРА31155 470.00
Поземлен имот 48564.11.3; НТП – нива  с. Михилци, м. СРЕДОКА4499561 553.00
Поземлен имот 77270.83.1; НТП – – овощна градина гр. Хисаря, м. РИБАРНИКА-022967582 922.00
Поземлен имот 77270.85.1;НТП – нива гр. Хисаря, м. ЛИВАДСКО ДЕРЕ-023950959 915.00
Поземлен имот 77270.89.3; НТП – нива  гр. Хисаря, м. ГЕРЕНА-022696740 895.00
Поземлен имот 77270.99.2; НТП – нива  гр. Хисаря, м. КОПАЦИТЕ-021025115 546.00
Поземлен имот 77270.86.1; НТП – нива гр. Хисаря, м. СТРУПАНА ЧЕШМА-0299294148 941.00

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит за участие в търговете в размер на 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.  Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 01.04.2021 година на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...