ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение на заповед №РД-05-546/21.06.2021 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе на 08.07.2021г. от 9.30ч. в залата на Община Хисаря, ул. ”Ген. Гурко” № 14, публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена  в лева
1 Поземлен имот 03589.56.102 с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК1119815 678.00 без ДДС
2Поземлен имот 69016.353.69  с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА 345320442 838.00 без ДДС
3Поземлен имот 52088.86.102,  с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ493870  653 983.00 без ДДС
4Поземлен имот 48564.11.3  с. Михилци, м . СРЕДОКА4499561 553.00 без ДДС
5Поземлен имот 77270.89.3  гр. Хисаря, м. ГЕРЕНА-022696740 895.00 без ДДС
6Поземлен имот 77270.86.1 гр. Хисаря, м. СТРУПАНА ЧЕШМА-0299294148 941.00 без ДДС
7Поземлен имот 69016.319.129 с. Старосел, местност ПРАНАРА10348  13 692.00 без ДДС
8Поземлен имот 69016.319.130 с. Старосел, местност ПРАНАРА897311 864.00 без ДДС
9 Поземлен имот 77270.3.908, гр. Хисаря, местност З-ЩЕ ГР.ХИСАР9771 125.00 без ДДС
10УПИ XI- държавен, квартал 62 по КРП на с. Беловица6804 488.00 с ДДС
11УПИ X- общински, квартал 97 по КРП на с. Паничери8095 825.00 с ДДС
12УПИ XVI – общински, квартал 97 по КРП на с. Паничери7825 631.00 с ДДС
13УПИ XVII – общински, квартал 97 по КРП на с. Паничери8115 840.00 с ДДС
14УПИ I – общински, квартал 27 по КРП на с. Мътеница9807 080.00 с ДДС
15УПИ II – общински, квартал 27 по КРП на с. Мътеница9316 720.00 с ДДС
16УПИ III – общински, квартал 27 по КРП на  с. Мътеница10317 440.00 с ДДС

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лв. с вкл. ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 ч. на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 15.07.2021 г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...