Общинска администрация Хисаря уведомява  туристическия  бранш на  територията  на  община  Хисаря, че на  21.02.2020  от  11:30 часа   в   СПА хотел  Хисар  ще се  проведе среща  с  министър  Ангелкова .  Каним  всички  собственици  и  управители  на  места  за  настаняване (хотели, почивни станции, къщи за  гости, стаи  за  гости  и  апартаменти  за  гости)  да  присъстват  на  срещата. Ще  бъдат  разгледани  и  обсъдени  въпроси  свързани  с  пристигането   на  немски туристи, които   ще  почиват   по  Немската  здравна  каса .

 ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   ХСАРЯ     

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.