Заповед за сформиране на работен екип за проверка спазването на мерките по заповед на Министъра на здравеопазването и Областния кризисен щаб:

Сформирам работен екип за проверка спазването на мерките по Заповед № РД-01.- 124/13.03.2020 г. на M3 и Решение № РД-02-41/14.03.2020 г. на Областния кризисен щаб в състав:

Председател: Нено Жутев – Гл. спец. служител по сигурността и гражданска защита в Общинска администрация Хисаря;

и членове:

1. Димитър Марковски – Гл. експерт търговия и туризъм в Общинска администрация Хисаря;
2. Стойно Лилов – Финансов контрольор в Общинска администрация Хисаря;
3. Д-р Дияна Спасова – Гл. инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пловдив;
4. Представител на РУ на МВР гр. Хисаря.
2. При констатация на неизпълнение на мерките, екипът да уведомява органите на МВР , РЗИ, ОДБХ и председателя на Областния кризисен щаб.
3. Ежедневно да предоставя информация за спазване изпълнението на разпоредените мерки. Дежурни денонощни телефони за връзка и допълнителна информация:

0887 762816 – Николай Киров
0897 473124 – Маргарита Бойчева

Подпис: Милена Балямска
заместник кмет на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...