Заповед № РД-05-837/01.12.2020 г. за разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проучване и проектиране на специализирана план – схема за трасе на кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив, от ТИ тип „ТЕПО“, стълб № 9 по улици, общинска собственост, през УПИ V – 107 до ПИ 112;- ТИП за трасе на  кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.