Община Хисаря на основание Чл. 60. ал. 1 и Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 26-00-414/01.07.2020 г., съгласувателно писмо от басейнова дирекция Пловдив с № РР-13-31(1)/22.07.2020г., уведомява населението, че с открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане на минерални води от Сондаж No 1 от находище на минерална вода „Красново” чрез съществуващи съоръжения, на името на „ДТ ИНВЕСТВЪНТС” ООД, град Пловдив 4000, общ. Пловдив, район Централен, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 72, ет. 3- вход офиси.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...