В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от
ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на
представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за
следните землища на територията на Община Хисаря:
с.Черничево; с.Михилци; с. Мало Крушево; с.Ново Железаре; с. Кръстевич; с.
Беловица; с. Старо Железаре ; с. Мътеница; с.Паничери; с. Старосел ; с. Красново и
гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...