В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от
ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на
представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за
следните землища на територията на Община Хисаря:
с.Черничево; с.Михилци; с. Мало Крушево; с.Ново Железаре; с. Кръстевич; с.
Беловица; с. Старо Железаре ; с. Мътеница; с.Паничери; с. Старосел ; с. Красново и
гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.