Регистри „Селско стопанство и общинска собственост“
Регистър на пчелини и пчелни семейства 2019

ИЗТЕГЛИ

Регистър на културните институти на територията на община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

Регистър на разпоредителните сделки

ИЗТЕГЛИ

Регистър на търговски дружества с общинско участие

ИЗТЕГЛИ

Регистри „Социални дейности“
Регистър социални дейности

ИЗТЕГЛИ

Регистри Екология и опазване на околната среда Изтегли
Регистър издадени разрешителни за водовземане и водоползване – Община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

Регистър минерални води

ИЗТЕГЛИ

стр 1 | стр.2Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...