Ригистри отдел “Икономика”
1. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

ИЗТЕГЛИ

2. Регистър за  категоризираните за места настаняване

ИЗТЕГЛИ

3. Регистър на издадените карти на хора с увреждания

ИЗТЕГЛИ

4. Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

5. Регистър на категоризираните туристически  обекти в община ХИСАРЯ  за периода 03.11.2004г. – 17.07.2017г.

ИЗТЕГЛИ

6. Регистър на местата  за настаняване и заведения  за хранене и  развлечения в община ХИСАРЯ  за периода 03.11.2004г. – 17.07.2017г.

ИЗТЕГЛИ

7. Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

8. Регистър приватизация

ИЗТЕГЛИ

Регистри отдел „Устройство на територията“
1. Регистър на обектите, въведени в експлоатация

ИЗТЕГЛИ

2. Одобрени ПУП 2018

ИЗТЕГЛИ

3. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

Регистри отдел „Административно обслужване“
1. Списък на издадените общи административни актове в община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

2. Регистър на получените дарения в Община Хисаря за 2019 г.

ИЗТЕГЛИ

2.а. Регистър на получените дарения в Община Хисаря за 2018 г.

ИЗТЕГЛИ

3. Регистър на обществените поръчки 2017г.

ИЗТЕГЛИ

4. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Хисаря мандат 2015-2019 г.

ИЗТЕГЛИ

5. Регистър достъп до обществена информация

ИЗТЕГЛИ

стр 1 | стр.2Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...