Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с идентификатори: 

77270.3.908, 77270.3.987; 77270.6.15, 77270.6.16; 77270.182.58, 77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66, 77270.182.67, 77270.182.68, 77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72, 77270.182.73, 77270.182.74, 77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77, 77270.182.78, 77270.182.88; 77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.7, 77270.189.8, 77270.189.9, 77270.189.13, 77270.189.16, 77270.189.17, 77270.189.18, 77270.189.19, 77270.189.44, 77270.189.45, 77270.189.87; 77270.190.1, 77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6, 77270.190.7, 77270.190.8, 77270.190.9, 77270.190.10, 77270.190.11, 77270.190.93, 77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204, 77270.194.230; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.