hissariyalogoСтари Решения – Мандат 2011-2015


Общински съвет – Решение № 1 – Файлът съдържа решения от 1 до 15 на Общински съвет

Общински съвет – Решение № 2 – Файлът съдържа решения от 15 до 35 на Общински съвет

Общински съвет – Решение № 3 – Файлът съдържа решения от 36 до 49 на Общински съвет

Общински съвет – Решение № 4 – Файлът съдържа решения от 50 до 66 на Общински съвет

Общински съвет – Решение № 5 – Файлът съдържа решения от 67 до 84 на Общински съвет

Общински съвет – Решение № 6 – Файлът съдържа решения от 85 до 99 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 7 – Файлът съдържа решения от 99 до 110 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 8 – Файлът съдържа решения от 111 до 120 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 9 – Файлът съдържа решения от 121 до 140 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 10 – Файлът съдържа решения от 141 до 171 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 11 – Файлът съдържа решения от 172 до 191 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 12 – Файлът съдържа решения от 192 до 203 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 13 – Файлът съдържа решения от 204 до 217 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 14 – Файлът съдържа решения от 217 до 220 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 15 – Файлът съдържа решения от 221 до 251 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 16 – Файлът съдържа решения от 252 до 273 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 17 – Файлът съдържа решения от 274 до 288 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 18 – Файлът съдържа решения от 289 до 325 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 19 – Файлът съдържа решения от 326 до 357 на Общински съвет
Общински съвет – Решение № 20 – Файлът съдържа решения от 358 до 375 на Общински съветLike Us On Facebook

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup