На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. и Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, във връзка с чл. 37, чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


НАРЕЖДАМ:

 1. Образувам две секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Хисаря за произвеждането на Избори за народни представители на 04.04.2021 г.
 2. Утвърждавам номера на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия с териториален обхват гр. Хисаря – № 173700025 с адрес гр. Хисаря, ул. „Гладстон“ № 12, етаж 2, стая № 17.
 3. Утвърждавам номера на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия, която ще обслужва всички населени места на територията на община Хисаря , без гр. Хисаря – № 173700026. Адресът на секцията е с. Беловица, ул. „1-ва“№ 10 , етаж 2, Ритуална зала в сградата на кметство Беловица.
 4. Образувам две секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия за произвеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
 5. Утвърждавам номера на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с териториален обхват гр. Хисаря – 173700027. Адресът на секцията е гр. Хисаря, ул. ‚Гладстон“ № 12, етаж 2, стая № 20.
 6. Утвърждавам номера на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с териториален обхват – всички населени места в община Хисаря без гр. Хисаря – 173700028. Адресът на секцията е с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2 – в сградата на кметството на с. Старосел.
 7. Ако избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секцията за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секцията за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той трябва да гласува във втория вид секция.
 8. Насрочвам консултации за определяне съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на 15.03.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, намираща се в гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14.
  Консултациите ще се проведат съгласно изискванията на чл. 91 от Изборния кодекс.
  Заповедта да се доведе до знанието на РИК 17 Пловдив област и ТЗ „ГРАО“ гр. Пловдив.

  Заповедта да се обяви на интернет страницата на община Хисаря и на информационните табла на Общинска администрация и кметствата на Общината.
  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петко Петров – секретар на община Хисаря.


ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.