На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря, както следва:
Избирателна секция №Местонахождение
173700004гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 23, фоайе НЧ „Иван Вазов – 1904“
173700006гр. Хисаря, ул. „Елин Пелин“ № 1А, НЧ „Никола Вапцаров – 1927 г.“
173700009гр. Хисаря, кв. Миромир, ул. „Цар Асен“ № 44, НЧ „Искра – 1938 г.“
  • Организационно-техническия екип на Общината да осигури за избирателните секции посочени в т. 1 необходимите паравани позволяващи гласуването с инвалидни колички. 3. Определям адрес и телефон за заявки за помощ в изборния ден – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, приземен етаж, информационен център, стая № 37 Началник отдел „ГРАО“, тел. 0337/6 26 24; 6 20 34 (чл. 234, ал. 2 от ИК).

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Общината и информационните табла в сградата на Общинска администрация (чл. 234, ал. 1 от ИК).

Екземпляр от заповедта да се изпратят в ТЗ ГРАО гр. Пловдив и РИК 17 Пловдив.

Със заповедта да се запознаят всички заинтересовани длъжностни лица за сведение и изпълнение.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.