На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря, както следва:
Избирателна секция №Местонахождение
173700004гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 23, фоайе НЧ „Иван Вазов – 1904“
173700006гр. Хисаря, ул. „Елин Пелин“ № 1А, НЧ „Никола Вапцаров – 1927 г.“
173700009гр. Хисаря, кв. Миромир, ул. „Цар Асен“ № 44, НЧ „Искра – 1938 г.“
  • Организационно-техническия екип на Общината да осигури за избирателните секции посочени в т. 1 необходимите паравани позволяващи гласуването с инвалидни колички. 3. Определям адрес и телефон за заявки за помощ в изборния ден – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, приземен етаж, информационен център, стая № 37 Началник отдел „ГРАО“, тел. 0337/6 26 24; 6 20 34 (чл. 234, ал. 2 от ИК).

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Общината и информационните табла в сградата на Общинска администрация (чл. 234, ал. 1 от ИК).

Екземпляр от заповедта да се изпратят в ТЗ ГРАО гр. Пловдив и РИК 17 Пловдив.

Със заповедта да се запознаят всички заинтересовани длъжностни лица за сведение и изпълнение.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...