СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г.Савка СеврийскаДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г.Бонка ВърниковаДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-В-58 от 26.03.2021г.Веселина БунтоваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-П-63 от 26.03.2021г.Пенка ИлиеваДОПУСНАТ

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 02.04.2021 г. в заседателната зала на общинска администрация в гр. Хисаря от 09:00ч. до 16:00 ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...