С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г.,Вера КърчеваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-В-36 от 01.03.2021г.,Въла МилеваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Г-21 от 05.03.2021г.,Ганка НайденоваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Г-22 от 05.03.2021гГина ЦъцароваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Д-50 от 23.02.2021гДаринка ВасилеваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Д-61 от 05.03.2021г.,Димитрия КиреметчийскаДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-И-65 от 05.03.2021г.,Иванка ТодороваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-М-85 от 05.03.2021г.,Мария КостадиноваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-М-84 от 05.03.2021г.,Минка ДимитроваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-П-44 от 05.03.2021г.Петрана  УзуноваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-С-94 от 05.03.2021гСтаньо КартовДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-С-85 от 01.03.2021Стояна МяховскаДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Т-38 от 01.03.2021гТодора РадеваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-С-85 от 01.03.2021гЦоно ЦоновДОПУСНАТ

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 16.03.2021 г. в заседателната зала на общинска администрация в гр. Хисаря от 09:00ч. до 16:00 ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...