СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 001              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция Клуб на „Съюза на пенсионерите 2004”Хисаря, ул.”Аугуста”№16

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АПОСТОЛ            ИВАНОВ            АПОСТОЛОВ
         АТАНАСКА           ЙОТОВА            ЛИТОВА
         ВАЛЕНТИН           ГЕРОВ             ПАМУКОВ
         ВЕНЕЛИНА           ДИМИТРОВА           ДРАГИЕВА
         ГЕОРГИ            АЛЕКСАНДРОВ          ПАЛАЗОВ
         ГЕОРГИ            ХРИСТОВ            ЛИТОВ
         ДОНКА             НИКОЛОВА           САЛИЕВА
         ИВАН             СТОЯНОВ            СТАЙКОВСКИ
         ИВЕЛИНА            БОЖКОВА            БОЖКОВА
         ИРИНА             ВЛАДИМИРОВНА         ИВАНОВА
         ЙОРДАН            ВАСИЛЕВ            ГЕНОВ
         КИРИЛ             АНГЕЛОВ            ХАДЖИЕВ
         НЕРИМАН            ИБРАХИМОВА          КОРЕНАРСКА
         ПАВЕЛ             НЕДЕЛЧЕВ           АПОСТОЛОВ
         ПЕТРА             ДИМИТРОВА           СТАЙКОВСКА
         ПЕТЯ             СТОЙКОВА           МИХАЙЛОВА
         РАДОСЛАВ           НИКОЛАЕВ           ИВАНОВ
         СИЛВИЯ            КРАСИМИРОВА          СТАМАТОВА
         СТЕФАН            НЕНЧЕВ            ГОСПОДИНОВ
         ТАНЯ             КОЛЕВА            ЖАЛВОВА
         ТИХОМИР            ПЕТРОВ            ГАДЖЕВ
         ЯНКА             ИВАНОВА            АПОСТОЛОВА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 002              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция ОДЗ„Мечо Пух”, ул.”Никола Вапцаров” №22
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНА              НИКОЛОВА           ГАНЧЕВА-ЧЕРНЕВА
         АНДРЕЯ            АТАНАСОВ           ПАПИНОВ
         АПОСТОЛ            НИКОЛОВ            РАДЕВ
         БОНКА             НАНКОВА            ТОДОРОВА
         БОЯН             ГЕОРГИЕВ           БАРАКОВ
         ВАСИЛКА            ХРИСТЕВА           РАДЕВА
         ВИДКА             КУРТОВА            ПИНГЕЛОВА
         ВИОЛЕТА            ИВАНОВА            ПЕТКОВА
         ВЛАДИСЛАВ           ГАВРИЛОВ           МАНЧЕВ
         ДЕНИЦА            ВАЛЕНТИНОВА          НЕДЕВА
         ДЕСИСЛАВА           РАНГЕЛОВА           АПОСТОЛОВА
         ДИМИТЪР            МИТКОВ            НЕЙЧЕВ
         ДИМО             ДИМИТРОВ           КАРАКИТУКОВ
         ДОБРИН            РУСЕНОВ            МАНДЖУКОВ
         ДОНЧО             СТОЯНОВ            МУТАВЧИЙСКИ
         ЕЛЕНА             ГЕОРГИЕВА           КЕРИМОВА
         ЕЛЕНА             ТОДОРОВА           КОЧАНКОВА
         ЗЛАТА             ПЕТРОВА            ИТКОВА
         ИВАН             ИВАНОВ            СЕМКОВ
         ИВАН             ПАНЕВ             РАДУЛСКИ
         ИВАН             СЛАВКОВ            МИНЧЕВ
         ИВАНА             ВИДОЛОВА           БОЖЕВА
         ИВАНКА            ИВАНОВА            МИНЧЕВА
         ИВАНКА            ПЕТРОВА            ПОПОВА
         ИВАНКА            СТОЯНОВА           ТОНЕВА
         КОЛЬО             ИВАНОВ            КИСЕЛЕРСКИ
         КРЪСТЮ            ДИМИТРОВ           ТОНЕВ
         ЛЮДВИК            СЛАВОВ            ТУЛУМОВ
         МАРИЙКА            ИЛИЕВА            ЯКИМОВА
         МАРИЯ             ПЕТКОВА            БИКОВСКА
         МАРИЯ             ТАНЕВА            ДОБРЕВА
         НАНКА             НИКОЛОВА           МРЪНКОВА
         НЕНКА             ИВАНОВА            КАРАКИТУКОВА
         НЕНЧО             ДИМИТРОВ           ПИСКОВ
         ПАВЕЛ             ГАВРАИЛОВ           ЧЕРНЕВ
         ПЕНА             ТОДОРОВА           ПРЪМОВА
         ПЕТЪР             ИВАНОВ            ПЕЙЧИНОВ
         ПЕТЪР             ТОДОРОВ            ПУДЕВ
         ПЕТЯ             ЙОТОВА            МИШИНКОВ
         РАДА             АНКОВА            ПУДЕВА
         СВЕТЛА            ДИМИТРОВА           КУМХОФЕР
         СТОЯН             ИВАНОВ            МИШИНКОВ
         ТОДОР             ВЕЛКОВ            БОРМОВ
         ХРИСТО            БОГДАНОВ           БОГДАНОВ
         ЯНКУЛ             РАЙЧИНОВ           ПРЪМОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 003              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция СУ “Хр.Смирненски”, бул.”Христо Ботев” №43

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЛАДИМИР           НЕНОВ             ЖУТЕВ
         ДЕСИСЛАВА           ПЕТРОВА            БАДОВА
         ЖИВКО             ДИМИТРОВ           НИКОЛОВ
         ИВАН             ЙОЗОВ             МИНДИЗОВ
         ИВАНКА            ГЕНЧЕВА            ПОПОВА
         ИНА              ИВАНОВА            ИБРАИМИ
         КРАСИМИР           ГЕОРГИЕВ           ПЛЮВКОВ
         ПАНО             ИВАНОВ            НЕЙЧЕВ
         РАНГЕЛ            ИЛИЕВ             КАРАМФИЛОВ
         СВЕТЛА            ХРИСТОВА           РАДЕВА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 004              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция Във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, бул.”Генерал Гурко” №23

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСИЛ             ДИМИТРОВ           КУЦАРОВ
         ГОШО             КЪНЕВ             АРАБАДЖИЕВ
         ДЕЧО             ПЕТКОВ            КОСТАДИНОВ
         ИЛИНА             СТАЕВА            ТИМОНОВА
         ЙОРДАНКА           ГЕОРГИЕВА           ПИСКОВА
         МАНОЛ             ИВАНОВ            АПОСТОЛОВ
         МИЛЕНА            КРЪСТАНОВА          ЛИШЕВА
         МИХО             КОЛЕВ             ГЕОРГИЕВ
         НИКОЛАЙ            МИХОВ             ГЕОРГИЕВ
         НИКОЛИНА           БОЙНОВА            КОСТАДИНОВА
         ПЕНКА             ЙОРДАНОВА           АРАБАДЖИЕВА
         ТИНКА             ГОШЕВА            АРАБАДЖИЕВА
         ТОТКА             СТОЯНОВА           КУЦАРОВА
         ЯНКО             СТОЯНОВ            БОНЕНСКИ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 005              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция ОУ “В. Левски”, бул.”Христо Ботев” №61

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНКА             ТОДОРОВА           КРЪШКОВА
         ВЪЛА             ВИДОЛОВА           ХРИСТОВА
         ГЕОРГИ            ДИМИТРОВ           СТАМАТОВ
         ДИМИТЪР            ГЕОРГИЕВ           СТАМАТОВ
         ДИМИТЪР            ПЕТКОВ            КРЪШКОВ
         ИВАНКА            ПЕТКОВА            СТАМАТОВА
         ПАВЛИНА            ПЕТКОВА            ДЕЛЕВА
         РАДА             ХРИСТЕВА           ДРАГНЕВА
         РАЙЧИН            ПЕТРОВ            РАЙЧИНОВ
         СТОЯНКА            ПЕНЧЕВА            КРЪЧМАРОВА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 006              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция Народно Читалище”Никола Вапцаров-1927 г.”, ул.”Елин Пелин” №1А

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АВРАМ             ГЕОРГИЕВ           КАЙКАДЖОВ
         ВАКРИЛ            ИВАНОВ            ВЕРИШАПКОВ
         ГЕНО             ПЕНЧЕВ            СЕМКОВСКИ
         ГЕОРГИ            ИВАНОВ            СОЛАКОВ
         МАРГАРИТА           АТАНАСОВА           АТАНАСОВА
         ПЕТЪР             КУНОВ             БАРБОВ
         РАНГЕЛ            НИКОЛОВ            ВАСИЛЕВ
         ТАНО             МИНЧЕВ            ПАУНСКИ
         ТОДОРА            ГЕОРГИЕВА           БОЙНОВСКА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 007              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция ОУ “Климент Охридски” Сграда № 1, І-ви етаж, бул.”Иван Вазов” №73 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНТОАНЕТА           БОРИСОВА           ЙОЛИНСКА
         БОРИС             ИВАНОВ            МИЛЕВ
         ГЕОРГИ            ДИМИТРОВ           ПОПОВ
         ДИЛЯНА            НИКОЛОВА           ПОПОВА
         ИВАН             ТРИФОНОВ           НАЧЕВ
         МОНИКА            КРАСИМИРОВА          ГЕОРГИЕВА
         СВЕТОСЛАВ           СТОЯНОВ            СЛАВЧЕВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 008              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция ОУ “Климент Охридски” Сграда № 2, І-ви етаж, начален курс, бул.”Иван Вазов” №73
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОГДАНА            ХРИСТОВА           КОЛЕВА
         ВЕНЕТА            ВИДОЛОВА           КИПРОВА
         ВЛАДИМИР           ЙОРДАНОВ           ДРАГНЕВСКИ
         ГАЛИН             ВАСИЛЕВ            КИПРОВ
         ДАНИЕЛА            СИМЕОНОВА           СТЕФАНОВА
         ДИМИТЪР            КОЛЕВ             КОЛЕВ
         ДИМИТЪР            НИКОЛОВ            ПИСКОВ
         ИВАН             ГЕОРГИЕВ           ЧЕРНЕВ
         ЙОРДАН            АСЕНОВ            ДОЙКОВ
         МАРИЙКА            НИКОЛОВА           ЧЕРНЕВА
         МАРИЯ             ИВАНОВА            ДРАГНЕВСКА
         НАСКО             ДИМИТРОВ           ДАНЧЕВ
         НЕНКО             ИЛИЕВ             МАЗНИКОВ
         СТАНИМИР           ДИМИТРОВ           ДАНЧЕВ
         СТЕФАН            НИКОЛОВ            НЕНЧЕВ
         ТОДОР             ИВАНОВ            ИВАНОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 009              кметство ...........   населено място ГР.ХИСАРЯ

   адрес на избирателна секция Народно Читалище”Искра -1938 г” І-ви етаж, ул.”Цар Асен” №44

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАЛЕНТИН           ВЕНКОВ            НАЛЧАДЖИЙСКИ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 012              кметство СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ   населено място С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

   адрес на избирателна секция Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.”,І-ви етаж,малък салон, ул.23-та №1
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         НИКОЛА            ВАСИЛЕВ            ГЕОРГИЕВ
         ПЕТЪР             ТОДОРОВ            ПЕТКОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 013              кметство НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ   населено място С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

   адрес на избирателна секция Клуба на селото, ул.1-ва №40А

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         РАНГЕЛ            ГЕОРГИЕВ           КАРАГЬОЗОВ
         СНЕЖАНА            БОНЧЕВА            МАРИНСКА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 014              кметство ПАНИЧЕРИ   населено място С.ПАНИЧЕРИ

   адрес на избирателна секция Клуба на селото, ул.”Георги Димитров” №51
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСИЛКА            КОСТАДИНОВА          ВЕЛИЧКОВА
         КОЛЬО             ГЕОРГИЕВ           ВЕЛИЧКОВ
         МАРИЯ             ИВАНОВА            КОЧАНКОВА
         ПЕТКО             ДИМИТРОВ           БУРГОВ
         САШО             АНГЕЛОВ            ИЛИЕВ
         СЛАВКА            ИВАНОВА            БУРГОВА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 015              кметство МЪТЕНИЦА   населено място С.МЪТЕНИЦА

   адрес на избирателна секция В заседателната зала на кметското наместничество – ет. 1, ул.”Иванка Пашкулова” №2

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГЕНКА             НИКОЛОВА           ИТКОВА


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 016              кметство СТАРОСЕЛ   населено място С.СТАРОСЕЛ

   адрес на избирателна секция Народно читалище „Гео Милев – 1907 г.”,ул.”Георги Димитров”№54

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОНА             ДРАГНЕВА           КЪЛВАЧЕВА
         ВЕЛКА             ТОТЕВА            РАНГЕЛОВА
         ГАЛИНА            ИВАНОВА            АНГЕЛОВА
         ДЕЛА             РАНГЕЛОВА           НАЧЕВА
         ДИМО             ДИНЧОВ            КИЧУКОВ
         КРАСИМИРА           ИВАНОВА            АНГЕЛОВА
         ЛИЛЯНА            ПЕТКОВА            ЦОКОВСКА
         МИНЧО             ЦВЕТКОВ            РАНГЕЛОВ
         МИНЧО             ЦВЯТКОВ            РАНГЕЛОВ
         НАНО             РАШКОВ            ШИПКОВ
         ПЕТКО             ИЛИЕВ             КЪЛВАЧЕВ
         РАДКА             ФИЛИПОВА           БИНДЕА
         РАДОСТИН           НАНОВ             ШИПКОВ
         РОСИЦА            СТЕФАНОВА           РАНГЕЛОВА
         ЦВЯТКО            МИНЧЕВ            РАНГЕЛОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 018              кметство КРАСНОВО  населено място С.КРАСНОВО

   адрес на избирателна секция В Народно читалище „Отец Паисий – 1926 г.”, на партера във фоайето на кметството, ул.1-ва №31

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЗАПРЯН            ДИМИТРОВ           ЦОНЕВ
         ЛУКО             ИВАНОВ            ЦЪЦАРОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 019              кметство КРЪСТЕВИЧ   населено място С.КРЪСТЕВИЧ

   адрес на избирателна секция Народно читалище „Страхил – 1903 г.”, ул.1-ва №4

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЛАДКО            ПЕТКОВ            ДОЛЖЕВ
         МИХАИЛ            ЛАЗАРОВ            КАРАКАШЕВ
         ПЕТЪР             ИВАНОВ            ДРАГАНОВ


                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
         от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
           републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                      (чл.39, ал.1 ИК)
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

   Област ПЛОВДИВ             Община ХИСАРЯ
   секция № 020              кметство БЕЛОВИЦА   населено място С.БЕЛОВИЦА

   адрес на избирателна секция Училището/I-ви етаж, ул.1-ва №10 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
         НАЙДЕН            МАРИНОВ            ПЕТКОВ


Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...