СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 001 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАСКА ЙОТОВА ЛИТОВА
ВАНЯ ДЕЛКОВА РАЙКОВА
ВЕНЕЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА
ВИОЛЕТА ДЕЛКОВА СЛАВЕНСКА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПАЛАЗОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЛИТОВ
ДЕЛА СТОЕВА ПИРЯНКОВА
ДОНКА НИКОЛОВА САЛИЕВА
ЗАПРЯНКА СТОЯНОВА НЕНЧЕВА
ИВАНА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИВАНОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
МИНЧО РАДОМИРОВ МИНЧЕВ
ПЕТЯ СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА СТАМАТОВА
СТЕФАН НЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ГАДЖЕВ
ТРИФОН ИВАНОВ СЛАВЕНСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 002 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА-ЧЕРНЕВА
АНДРЕЯ АТАНАСОВ ПАПИНОВ
АПОСТОЛ НИКОЛОВ РАДЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ КЕРИМОВ
БОНКА НАНКОВА ТОДОРОВА
БОЯН ГЕОРГИЕВ БАРАКОВ
ВАСИЛКА ХРИСТЕВА РАДЕВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛОВ МАНЧЕВ
ГАЛИНА АТАНАСОВА МАНОЛОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ КОСТОВ
ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕВА
ДЕСИСЛАВА РАНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ДЗАРБОВА-МАНЧЕВ
ДИМИТЪР МИТКОВ НЕЙЧЕВ
ДИМО ДИМИТРОВ КАРАКИТУКОВ
ДОБРИН РУСЕНОВ МАНДЖУКОВ
ДОНКА ПЕТКОВА НЕЙЧЕВА-ХОВАНОВА
ДОНЧО СТОЯНОВ МУТАВЧИЙСКИ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРИМОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОЧАНКОВА
ЕЛЕОНОРА РАНГЕЛОВА ГИЗДЕВА
ЗЛАТА ПЕТРОВА ИТКОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОПУЗЛИЙСКИ
ИВАН ИВАНОВ СЕМКОВ
ИВАН ПАНЕВ РАДУЛСКИ
ИВАНА ВИДОЛОВА БОЖЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПОПОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ТОНЕВ
ЛАЛКА ДОДОВА КЕРИМОВА
ЛАЛКА НИКОЛОВА КОСТОВА
ЛЮДВИК СЛАВОВ ТУЛУМОВ
МАРИЙКА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА АЛАТИНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА БИКОВСКА
МАРИЯ ТАНЕВА ДОБРЕВА
МИНКА МАНОИЛОВА БЕГОВ
НЕНЧО ДИМИТРОВ ПИСКОВ
НИНА ДИМИТРОВА РАДУЛСКА
ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ЧЕРНЕВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛАТИНОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ РАДУЛСКИ
ПЕНА ТОДОРОВА ПРЪМОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ТАРЕВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ДАДРИШКИ
РАНГЕЛ ПЕТРОВ ГИЗДЕВ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА КУМХОФЕР
СНЕЖИНА ГЕОРГИЕВА КОРТОЧИ
СТАНКА ТРИФОНОВА НЕЙЧЕВА
СТЕФАН ИЛИЕВ ПОПОВ
СТЕФКА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА
ТОДОР ВЕЛКОВ БОРМОВ
ЦВЯТКА ПЕТРОВА РАДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 003 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР НЕНОВ ЖУТЕВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА БАДОВА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ
ИВАН ВЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОЗОВ МИНДИЗОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА КРЪШКОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
ИНА ИВАНОВА ИБРАИМИ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЛЮВКОВ
КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА ЛАЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯКОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА КАРАМФИЛОВА
НЕВЯНКА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАВОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРИНОВ
НИНА РАНГЕЛОВА ПЛЮВКОВА
ПАНО ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
ПЕНКА КОЙЧЕВА БАЗИТОВА
ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
РАНГЕЛ ИЛИЕВ КАРАМФИЛОВ
СВЕТЛА ХРИСТОВА РАДЕВА
СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА БАЗИТОВА
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА КАНТАРСКА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ЦЪЦАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 004 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС СТАЕВ КАРАИВАНСКИ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКУЗОВА
ДЕЛКО СПАСОВ КУКОВСКИ
ДЕЧО ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТРИЯ ВИТАНОВА ШОПОВА
ДОНКА ТЕНЕВА ГОСПОДИНОВА
ИВАНКА ДИНЧЕВА КУЗМАНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПИСКОВА
КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КУЗМАНОВ
МАНОЛ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
МАРИЯ МИХОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ТАНОВА ДЖУМЕРКОВА
МИЛКА ИВАНОВА СТАНЕВА
МИХО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ МАРИНСКИ
НИКОЛИНА БОЙНОВА КОСТАДИНОВА
РОСИЦА МИХОВА КАБАДИЕВА
СТАНИСЛАВ ДЕЛКОВ КУКОВСКИ
ТОТКА СТОЯНОВА КУЦАРОВА
ЯНКО СТОЯНОВ БОНЕНСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 005 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСКА ЙОРДАНОВА ИЛЕВСКА
ВЪЛА ВИДОЛОВА ХРИСТОВА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НЕШЕВА
ДЕЯН ДЕЛКОВ ГЕШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИВАНКА МИНЧЕВА КУКОВСКА
ИВАНКА ПЕТКОВА СТАМАТОВА
ЛИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ДИНОВА
НЕДЕЛИНА ТОДОРОВА ИЛЕВСКА
ПАВЛИНА ПЕТКОВА ДЕЛЕВА
ПЕТРУНКА ЦВЕТКОВА ГОСПОДИНОВА
РАДА ХРИСТЕВА ДРАГНЕВА
РАЙЧИН ПЕТРОВ РАЙЧИНОВ
СТОЯНКА ПЕНЧЕВА КРЪЧМАРОВА
ТИМОТЕЙ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
ТОДОР НЕДЕЛЕВ ИЛЕВСКИ
ЦОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЯНА ТОДОРОВА ИЛЕВСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 006 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВРАМ ГЕОРГИЕВ КАЙКАДЖОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ АСЕНОВ
ВЕСЕЛИНА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
ГЕНО ПЕНЧЕВ СЕМКОВСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СОЛАКОВ
ДОНЧО ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
ИВАН ПЕТКОВ АЛАДЖОВ
МАРГАРИТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ВЪЛЧАНСКИ
НИНА КОСТАДИНОВА ПАЛАВЕЙСКА
РАНГЕЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ТАНО МИНЧЕВ ПАУНСКИ
ЯНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 007 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА БОРИСОВА ЙОЛИНСКА
БОРИС ИВАНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ДИАН ДИМИТРОВ ГОВЕДАРСКИ
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ПОПОВА
ДИМИТЪР ДИАНОВ ГОВЕДАРСКИ
ДИМИТЪР НЕНКОВ СМИЛОВСКИ
ИВАН СТОЯНОВ ПАУНОВ
КРАСИМИР МИХОВ ДАРГОВ
МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ГОВЕДАРСКА
МОНИКА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 008 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОГДАНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВСКИ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА АНТОНОВА
ДИМИТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПИСКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧЕРНЕВ
МАРИЙКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДРАГНЕВСКА
МАРТИН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
НАСКО ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ХАДЖИЙСКИ
СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА ИЛЧЕВСКА
СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДЕРНЕВА
СТЕФАН НИКОЛОВ НЕНЧЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 009 населено място ГР.ХИСАРЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ ПЕТРОВ БАДОВ
МАРИЯ ПЕТРОВА УПИНОВА
МИТКО ПЕТРОВ МАРГИН
ПЕНКА НЕДЕЛЕВА ИЛЕВСКА
ПЕТЪР МИТКОВ МАРГИН
СТЕФКА МИТКОВА МАРГИНА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 010 населено място С.МИХИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕСТЕЛА НЕНКОВА ТОПАЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 011 населено място С.ЧЕРНИЧЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЮЛИАНА ИВАНОВА ВАЙЗОВИЧ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 012 населено място С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИ ИВАНОВА ИСАЕВА
ВЕЛИНА ИВАНОВА ИСАЕВА
ИВАН ВЕЛЕВ ИСАЕВ
НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИНА АТАНАСОВА ДЖАКОВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТКОВ
РАДКА ИЛИЕВА ИСАЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 013 населено място С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 014 населено място С.ПАНИЧЕРИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИЯ ИВАНОВА КОЧАНКОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ БУРГОВ
САШО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
СЛАВКА ИВАНОВА БУРГОВА
СТОИЛ НАНКОВ ДЖУДЖЕВ
ЦОЧО СЕМКОВ НЕЙЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 015 населено място С.МЪТЕНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕНКА НИКОЛОВА ИТКОВА
ЦОНКА ГЕНОВА ПОПОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 016 населено място С.СТАРОСЕЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН АТАНАСОВ АСЕНОВ
БОНА ДРАГНЕВА КЪЛВАЧЕВА
ВЕЛКА ТОТЕВА РАНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ГЕНО ТАНОВ ЗВИСКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БЪЗЕВ
ИВАНКА ТАНКОВА НАНКИНА
КРАСИМИРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
МИНЧО ЦВЯТКОВ РАНГЕЛОВ
НАНО РАШКОВ ШИПКОВ
НЕНКА ИВАНОВА ЗВИСКОВА
ОГНЯН ТАНЧОВ ГЕРОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ КЪЛВАЧЕВ
РАДКА ФИЛИПОВА БИНДЕА
РАДОСТИН НАНОВ ШИПКОВ
ЦВЯТКО МИНЧЕВ РАНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 018 населено място С.КРАСНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
ИЛИЯНА АТАНАСОВА КОСТОВА
ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ЯКОВ
МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
РУМЕН ИЛИЕВ КОСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 019 населено място С.КРЪСТЕВИЧ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЛАДКО ПЕТКОВ ДОЛЖЕВ
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА САРИЕВА-ОГНЯНОВА
МИЛЧО МАРИЕВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ЛАЗАРОВ КАРАКАШЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГАНОВ
САШО АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 020 населено място С.БЕЛОВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НАЙДЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛОВДИВ Община ХИСАРЯ
секция № 021 населено място С.МАЛО КРУШЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.