СПИСЪК
на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брой точки
 Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г.Савка Севрийска9
 Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г.Бонка Върникова9
 Вх. № 94-00-В-58 от 26.03.2021г.Веселина Бунтова9
 Вх. № 94-00-П-63 от 26.03.2021г.Пенка Илиева9



Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...