Уважаеми потребители на административни услуги на Общинска администрация град Хисаря, уведомяваме ви, че  предвид повишената заболеваемост на служителите на Общинска администрация и повишаващата се заболеваемост сред населението на община Хисаря, както и във връзка с чл. 5, ал. 5 от „Наредбата за административно обслужване“, в дните от 29. 12. 2021г. до 31. 12. 2021г. /включително/, Общинска администрация Хисаря ще приема заявленията/исканията, сигналите, предложенията, жалбите и протестите по повод осъществяване на административно обслужване и приложенията към тях само по електронен път по реда на „Закона за електронното управление“ и „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ на адрес: https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml и на e-mail: [email protected]. Образците на заявленията за административни услуги може да изтеглите от официалния сайт на община Хисаря – www.hisar.bg. Меню: „Е-портал“. От там в подменю „Е-услуги“ може да получите цялостна информация за всяка електронна услуга, както и начина на подаване.

При спешна необходимост от издаване на актове за гражданско състояние предоставяме следния телефон за връзка с началник отдел ГРАО в община Хисаря-0882215527.

Общинска администрация ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.