Уважаеми потребители на административни услуги на Общинска администрация град Хисаря, уведомяваме ви, че  предвид повишената заболеваемост на служителите на Общинска администрация и повишаващата се заболеваемост сред населението на община Хисаря, както и във връзка с чл. 5, ал. 5 от „Наредбата за административно обслужване“, в дните от 29. 12. 2021г. до 31. 12. 2021г. /включително/, Общинска администрация Хисаря ще приема заявленията/исканията, сигналите, предложенията, жалбите и протестите по повод осъществяване на административно обслужване и приложенията към тях само по електронен път по реда на „Закона за електронното управление“ и „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ на адрес: https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml и на e-mail: [email protected]. Образците на заявленията за административни услуги може да изтеглите от официалния сайт на община Хисаря – www.hisar.bg. Меню: „Е-портал“. От там в подменю „Е-услуги“ може да получите цялостна информация за всяка електронна услуга, както и начина на подаване.

При спешна необходимост от издаване на актове за гражданско състояние предоставяме следния телефон за връзка с началник отдел ГРАО в община Хисаря-0882215527.

Общинска администрация ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...