Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че са възложени и са изработени технически проекти за Реконструкция и благоустрояване на следните улици и отсечки от улици:

  1. Улица „Хан Аспарух“ в участъка между улици „Найден Стоянов“ и ул. „Бор“;
  2. Улица „Иглика“ в участъка между улици „Хан Аспарух“ и ул. „Здравец“;
  3. Улица „Кокиче“ в участъка на север от улица „Асен Златаров“;
  4. Улица „Найден Стоянов“ в участъка между улици „Бор“ и ул. „Хайдушка“;
  5. Улица „Паисий Хилендарски“ в участъка между улици „Хан Аспарух“ (Генерал Тотлебен) и ул. „Бор“ .

Предстои  от тази година да започне поетапно изпълнение на тези проекти в зависимост от финансовите възможности на общината. С цел запазване целостта на настилките, които ще бъдат положени (асфалтови и тротоарни), се обръщаме към всички собственици, чиито имоти граничат с посочените улици, и не са осъществили  водопроводните и канализационните отклонения с изградените ВиК комуникации, да предприемат всички необходими мерки за изграждането им във възможно най-кратки срокове.

Общинска администрация ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup