СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТОВЕТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 98 в1 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  ВСИЧКИ  ЛИЦА ,  КОИТО СТОПАНИСВАТ  ТУРИСТИЧЕСКИ  И  ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Последните изменения в Закона за авторското право и сродните му права предоставиха правомощие на Кметовете на Общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за Туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях съгласно чл. 98в1 от ЗАПСП.

Правилото е, че когато търговски или туристически обект се озвучава, това следва да става с предварително уредени права. На придобиване в този случай подлежат две категории права–авторски и сродни.

Авторско е правото на твореца върху създаденото от него литературно или музикално произведение, видео клип, филм и др. Изпълненията „на живо“ също се уреждат с авторски права, т.е. изисква се разрешение от автора на музиката, текста и аранжимента.

Носител на сродно право, съответно е певецът (наричан още артист-изпълнител), както и продуцентът, инвестирал в създаването на записа на песента, филма и др. Специфични носители на сродни права са „радио и телевизионните организации“, създатели на радио и телевизионни програми. Това право е напълно независимо от авторските, изпълнителските и продуцентските  права. Уреждането на права за „публичното изпълнение“ на музика може да стане чрез организация за колективно управление на съответния вид права (в музиката това са „Музикаутор“ – за авторски права и „Профон“ – за сродни права), така и чрез така наречените „независими дружества за управление за права“.

Министерството на културата поддържа онлайн регистър, както на организациите за колективно управление на права (ОКУП), така и на независимите дружества за управление на права, които по закон имат право да извършват колективно управление.  В тази връзка  всички лица стопанисващи  туристически  и  търговски обекти , следва  в  кратък срок да  легализират публичното изпълнение  на  музика и филми,  посредством  сключване  на  лицензни договори  с  дружествата  за  колективно  управление  на  авторски  и  сродни  права .

Задължение за Кметовете на Общини съгласно чл. 98в1, ал. 1 от ЗАПСП  е да упражняват контрол по отношение на законосъобразното използване на закриляни обекти на авторското право и сродните му права в търговски и туристически обекти, като най-малко веднъж годишно изискват от лицата, които ги стопанисват доказателства, че са придобили права за публично изпълнение на музика в съответните озвучавани обекти съгласно чл. 98в1, ал. 2 от ЗАПСП.

Като доказателства за придобити права ще се приема валиден договор за отстъпване на права на публично изпълнение.

Непредставянето на документи за уредени права от страна на стопанисващия за озвучавания обект, когато такива са били изискани от Кмета на Общината се квалифицира съгласно чл. 98в1, ал. 3 от ЗАПСП като административно нарушение, наказуемо с имуществена санкция в размер от две до десет хиляди лева.
                     ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ХИСАРЯКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.